Aktuality

   Další aktuality, fotky a informace o dění v klubu najdete na našem facebookovém profilu.
   (Není nutno mít vlastní facebookový profil, prohlížení je volně přístupné i bez přihlášení !)

25.9.2014     Pozvánka - Strašidelný rej
14.6.2014     Oznámení - Noční hlídání dětí